دسته‌بندی خدمات

اشتراک ماهانه پلیرز پلاس

پلیرز پلاس یک سرویس اشتراک ماهانه است که کاربران با پرداخت حق عضویت آن به یکسری از خدمات منحصر به فرد پلیرز مارکت دسترسی پیدا می‌کنند.

 

خدمات پلیرز پلاس

آخر هفته‌های طلایی

 • هر پنج‌شنبه از طرف پلیرز مارکت به ۳ نفر از اعضای این سرویس به قید قرعه جوایز نقدی اهداء می‌شود.

 • هر پنج‌شنبه اعضای این سرویس در هر خرید خود از تخفیف 2 درصدی پلیرز مارکت بهره‌مند می‌شوند.

 • هر پنج‌شنبه اعضای این سرویس در هر فروش خود، تنها 7 درصد کمیسیون به پلیرز مارکت پرداخت می‌کنند.

آفرهای شگفت‌انگیز

 • اعضای این سرویس ۳۰ دقیقه زودتر از کاربران عادی از آفرهای شگفت‌انگیز ثبت شده در سایت باخبر می‌شوند.

 • اعضای این سرویس در هر ماه می‌توانند ۳ تا آفر شگفت‌انگیز در سایت ثبت کنند.

گردونه شانس

 • تنها اعضای این سرویس می‌توانند گردونه شانس پلیرز مارکت را بچرخانند.

اشتراک ماهانه پلیرز پلاس

کدهای تخفیف

60 درصد تخفیف (پلیرز پلاس 1 ساله)

شما با استفاده از کد «ctxyuf12» می‌توانید برای خرید اشتراک پلیرز پلاس 1 ساله 60 درصد تخفیف بگیرید. قیمت اصلی اشتراک 1 ساله پلیرز پلاس 300 هزار تومان می‌باشد اما شما با استفاده از این کد تنها 120 هزار تومان پرداخت می‌کنید و به‌مدت یک سال از تمامی خدمات ویژه این سرویس بهره‌مند می‌شوید.

 

50 درصد تخفیف (پلیرز پلاس 6 ماهه)

شما با استفاده از کد «ctxyuf06» می‌توانید برای خرید اشتراک پلیرز پلاس 6 ماهه 50 درصد تخفیف بگیرید. قیمت اصلی اشتراک 6 ماهه پلیرز پلاس 180 هزار تومان می‌باشد اما شما با استفاده از این کد تنها 90 هزار تومان پرداخت می‌کنید و به‌مدت شش ماه از تمامی خدمات ویژه این سرویس بهره‌مند می‌شوید.

 

40 درصد تخفیف (پلیرز پلاس 3 ماهه)

شما با استفاده از کد «ctxyuf03» می‌توانید برای خرید اشتراک پلیرز پلاس 3 ماهه 40 درصد تخفیف بگیرید. قیمت اصلی اشتراک 3 ماهه پلیرز پلاس 105 هزار تومان می‌باشد اما شما با استفاده از این کد تنها 63 هزار تومان پرداخت می‌کنید و به‌مدت سه ماه از تمامی خدمات ویژه این سرویس بهره‌مند می‌شوید.

 

30 درصد تخفیف (پلیرز پلاس 2 ماهه)

شما با استفاده از کد «ctxyuf02» می‌توانید برای خرید اشتراک پلیرز پلاس 2 ماهه 30 درصد تخفیف بگیرید. قیمت اصلی اشتراک 2 ماهه پلیرز پلاس 80 هزار تومان می‌باشد اما شما با استفاده از این کد تنها 56 هزار تومان پرداخت می‌کنید و به‌مدت دو ماه از تمامی خدمات ویژه این سرویس بهره‌مند می‌شوید.

 

20 درصد تخفیف (پلیرز پلاس 1 ماهه)

شما با استفاده از کد «ctxyuf01» می‌توانید برای خرید اشتراک پلیرز پلاس 1 ماهه 20 درصد تخفیف بگیرید. قیمت اصلی اشتراک 1 ماهه پلیرز پلاس 45 هزار تومان می‌باشد اما شما با استفاده از این کد تنها 36 هزار تومان پرداخت می‌کنید و به‌مدت یک ماه از تمامی خدمات ویژه این سرویس بهره‌مند می‌شوید.

اشتراک ماهانه پلیرز پلاس

پلیرز پلاس یک سرویس اشتراک ماهانه است که کاربران با پرداخت حق عضویت آن به یکسری از خدمات منحصر به فرد پلیرز مارکت دسترسی پیدا می‌کنند.

 

خدمات پلیرز پلاس

آخر هفته‌های طلایی

 • هر پنج‌شنبه از طرف پلیرز مارکت به ۳ نفر از اعضای این سرویس به قید قرعه جوایز نقدی اهداء می‌شود.

 • هر پنج‌شنبه اعضای این سرویس در هر خرید خود از تخفیف 2 درصدی پلیرز مارکت بهره‌مند می‌شوند.

 • هر پنج‌شنبه اعضای این سرویس در هر فروش خود، تنها 7 درصد کمیسیون به پلیرز مارکت پرداخت می‌کنند.

آفرهای شگفت‌انگیز

 • اعضای این سرویس ۳۰ دقیقه زودتر از کاربران عادی از آفرهای شگفت‌انگیز ثبت شده در سایت باخبر می‌شوند.

 • اعضای این سرویس در هر ماه می‌توانند ۳ تا آفر شگفت‌انگیز در سایت ثبت کنند.

گردونه شانس

 • تنها اعضای این سرویس می‌توانند گردونه شانس پلیرز مارکت را بچرخانند.

اشتراک ماهانه پلیرز پلاس

کدهای تخفیف

60 درصد تخفیف (پلیرز پلاس 1 ساله)

شما با استفاده از کد «ctxyuf12» می‌توانید برای خرید اشتراک پلیرز پلاس 1 ساله 60 درصد تخفیف بگیرید. قیمت اصلی اشتراک 1 ساله پلیرز پلاس 300 هزار تومان می‌باشد اما شما با استفاده از این کد تنها 120 هزار تومان پرداخت می‌کنید و به‌مدت یک سال از تمامی خدمات ویژه این سرویس بهره‌مند می‌شوید.

 

50 درصد تخفیف (پلیرز پلاس 6 ماهه)

شما با استفاده از کد «ctxyuf06» می‌توانید برای خرید اشتراک پلیرز پلاس 6 ماهه 50 درصد تخفیف بگیرید. قیمت اصلی اشتراک 6 ماهه پلیرز پلاس 180 هزار تومان می‌باشد اما شما با استفاده از این کد تنها 90 هزار تومان پرداخت می‌کنید و به‌مدت شش ماه از تمامی خدمات ویژه این سرویس بهره‌مند می‌شوید.

 

40 درصد تخفیف (پلیرز پلاس 3 ماهه)

شما با استفاده از کد «ctxyuf03» می‌توانید برای خرید اشتراک پلیرز پلاس 3 ماهه 40 درصد تخفیف بگیرید. قیمت اصلی اشتراک 3 ماهه پلیرز پلاس 105 هزار تومان می‌باشد اما شما با استفاده از این کد تنها 63 هزار تومان پرداخت می‌کنید و به‌مدت سه ماه از تمامی خدمات ویژه این سرویس بهره‌مند می‌شوید.

 

30 درصد تخفیف (پلیرز پلاس 2 ماهه)

شما با استفاده از کد «ctxyuf02» می‌توانید برای خرید اشتراک پلیرز پلاس 2 ماهه 30 درصد تخفیف بگیرید. قیمت اصلی اشتراک 2 ماهه پلیرز پلاس 80 هزار تومان می‌باشد اما شما با استفاده از این کد تنها 56 هزار تومان پرداخت می‌کنید و به‌مدت دو ماه از تمامی خدمات ویژه این سرویس بهره‌مند می‌شوید.

 

20 درصد تخفیف (پلیرز پلاس 1 ماهه)

شما با استفاده از کد «ctxyuf01» می‌توانید برای خرید اشتراک پلیرز پلاس 1 ماهه 20 درصد تخفیف بگیرید. قیمت اصلی اشتراک 1 ماهه پلیرز پلاس 45 هزار تومان می‌باشد اما شما با استفاده از این کد تنها 36 هزار تومان پرداخت می‌کنید و به‌مدت یک ماه از تمامی خدمات ویژه این سرویس بهره‌مند می‌شوید.

پیشنهادهای پلیرز مارکت

آفرهای پیشنهادی