دسته‌بندی خدمات

ضمانت بازگشت وجه

توجه داشته باشید که پلیرز مارکت از ارائه قابلیت "بیمه" برای فروشندگان اکانت بازی‌ها استفاده نموده تا فروشندگان را به‌نوعی نسبت به محصول فروخته شده مسئول کند. درحقیقت بیمه ارائه شده تضمین می‌کند که محصول فروخته شده، پشتیبانی پس از فروش را در مدت زمان مشخص شده دارا می‌باشد.

ضمانت بازگشت وجه پلیرز مارکت

حداقل مدت زمان ارائه بیمه برای تمامی اکانت‌ها 7 روز می‌باشد. بنابراین درصورتیکه اکانت در روزهای بیمه شده هک، بازیابی و یا بن شود، با درخواست حل اختلاف خریدار و تشکیل مذاکره داوری، بصورت خودکار ضمانت بازگشت وجه از طرف سیستم پردازش می‌شود و متعاقبا بازپرداخت وجه بصورت آنی توسط پلیرز مارکت به حساب کاربری خریدار انجام می‌شود.

توجه: سیستم ضمانت بازگشت وجه پلیرز مارکت برای خرید «اشتراک پلیرز پلاس» شامل نمی‌شود. زیرا این سرویس بصورت ویژه از سوی خود مجموعه به کاربران ارائه می‌شود. بنابراین کاربران حق درخواست بازگشت وجه در این مورد را ندارند. و تنها می‌توانند درصورت بروز مشکل، آن را به واحد پشتیبانی مجموعه گزارش دهند تا هرچه سریع‌تر برای رفع مشکل پیش آمده اقدامات لازم صورت گیرد.

ضمانت بازگشت وجه

توجه داشته باشید که پلیرز مارکت از ارائه قابلیت "بیمه" برای فروشندگان اکانت بازی‌ها استفاده نموده تا فروشندگان را به‌نوعی نسبت به محصول فروخته شده مسئول کند. درحقیقت بیمه ارائه شده تضمین می‌کند که محصول فروخته شده، پشتیبانی پس از فروش را در مدت زمان مشخص شده دارا می‌باشد.

ضمانت بازگشت وجه پلیرز مارکت

حداقل مدت زمان ارائه بیمه برای تمامی اکانت‌ها 7 روز می‌باشد. بنابراین درصورتیکه اکانت در روزهای بیمه شده هک، بازیابی و یا بن شود، با درخواست حل اختلاف خریدار و تشکیل مذاکره داوری، بصورت خودکار ضمانت بازگشت وجه از طرف سیستم پردازش می‌شود و متعاقبا بازپرداخت وجه بصورت آنی توسط پلیرز مارکت به حساب کاربری خریدار انجام می‌شود.

توجه: سیستم ضمانت بازگشت وجه پلیرز مارکت برای خرید «اشتراک پلیرز پلاس» شامل نمی‌شود. زیرا این سرویس بصورت ویژه از سوی خود مجموعه به کاربران ارائه می‌شود. بنابراین کاربران حق درخواست بازگشت وجه در این مورد را ندارند. و تنها می‌توانند درصورت بروز مشکل، آن را به واحد پشتیبانی مجموعه گزارش دهند تا هرچه سریع‌تر برای رفع مشکل پیش آمده اقدامات لازم صورت گیرد.

پیشنهادهای پلیرز مارکت

آفرهای پیشنهادی