دسته‌بندی خدمات

تعرفه تبلیغات

در همین ابتدا لازم به‌ذکر است بدانید که پلیرز مارکت تنها 2 بنر تبلیغاتی برای صفحات مطالب خود می‌پذیرد. بنابراین به‌جهت تعیین مکان قرارگیری بنرهای تبلیغاتی در این صفحات تلاش شده که هر دو بنر به بهترین نحو ممکن در دیدرس مخاطبان قرار بگیرند.

همچنین ابعاد آن‌ها بصورت استاندارد و مناسب در نظر گرفته شده تا حداکثر بهره‌وری را برای تبلیغ دهنده‌ها داشته باشند. بنابراین درصورت تمایل برای رزرو بنرهای تبلیغاتی، درخواست خود را به آدرس ایمیل playersmarket.ir@gmail.com ارسال نمایید.

 

جایگاه و مشخصات بنرها

اکثر وب‌سایت‌ها بدلیل کسب درآمدهای بیشتر، انبوهی از بنرهای تبلیغاتی را رزرو کرده و درنتیجه آن‌ها را به اجبار در مکان‌هایی دور از دیدرس کاربران قرار می‌دهند.

اما پلیرز مارکت تعداد محدودی از بنرهای تبلیغاتی را با قیمت کاملا مناسب دریافت می‌کند تا بتواند آن‌ها را در بهترین مکان‌ها و در دیدرس مخاطبان خود قرار ‌دهد.

همانطورکه در عکس زیر مشاهده می‌کنید، اولین بنر تبلیغاتی پلیرز مارکت (بنر A) در صفحه مطالب مابین مقدمه و متن اصلی قرار می‌گیرد. نوع این بنر HTML5 ،Gif و یا Jpg می‌باشد که حداکثر می‌تواند 150 کیلوبایت حجم داشته باشد. ابعادش هم 600x130 پیکسل است.

موقعیت بنرهای تبلیغاتی در پلیرز مارکت

دومین بنر تبلیغاتی پلیرز مارکت (بنر B) نیز در صفحه مطالب قرار می‌گیرد. مطابق با عکس زیر این بنر در پایین صفحه مابین تبلیغات یکتانت و آیکون شبکه‌های اجتماعی جای می‌گیرد. نوع این بنر HTML5 ،Gif و یا Jpg می‌باشد که حداکثر می‌تواند 150 کیلو بایت حجم داشته باشد. ابعادش هم 600x130 پیکسل است.

جایگاه بنرهای تبلیغاتی در سایت پلیرز مارکت

تعرفه تبلیغات

در همین ابتدا لازم به‌ذکر است بدانید که پلیرز مارکت تنها 2 بنر تبلیغاتی برای صفحات مطالب خود می‌پذیرد. بنابراین به‌جهت تعیین مکان قرارگیری بنرهای تبلیغاتی در این صفحات تلاش شده که هر دو بنر به بهترین نحو ممکن در دیدرس مخاطبان قرار بگیرند.

همچنین ابعاد آن‌ها بصورت استاندارد و مناسب در نظر گرفته شده تا حداکثر بهره‌وری را برای تبلیغ دهنده‌ها داشته باشند. بنابراین درصورت تمایل برای رزرو بنرهای تبلیغاتی، درخواست خود را به آدرس ایمیل playersmarket.ir@gmail.com ارسال نمایید.

 

جایگاه و مشخصات بنرها

اکثر وب‌سایت‌ها بدلیل کسب درآمدهای بیشتر، انبوهی از بنرهای تبلیغاتی را رزرو کرده و درنتیجه آن‌ها را به اجبار در مکان‌هایی دور از دیدرس کاربران قرار می‌دهند.

اما پلیرز مارکت تعداد محدودی از بنرهای تبلیغاتی را با قیمت کاملا مناسب دریافت می‌کند تا بتواند آن‌ها را در بهترین مکان‌ها و در دیدرس مخاطبان خود قرار ‌دهد.

همانطورکه در عکس زیر مشاهده می‌کنید، اولین بنر تبلیغاتی پلیرز مارکت (بنر A) در صفحه مطالب مابین مقدمه و متن اصلی قرار می‌گیرد. نوع این بنر HTML5 ،Gif و یا Jpg می‌باشد که حداکثر می‌تواند 150 کیلوبایت حجم داشته باشد. ابعادش هم 600x130 پیکسل است.

موقعیت بنرهای تبلیغاتی در پلیرز مارکت

دومین بنر تبلیغاتی پلیرز مارکت (بنر B) نیز در صفحه مطالب قرار می‌گیرد. مطابق با عکس زیر این بنر در پایین صفحه مابین تبلیغات یکتانت و آیکون شبکه‌های اجتماعی جای می‌گیرد. نوع این بنر HTML5 ،Gif و یا Jpg می‌باشد که حداکثر می‌تواند 150 کیلو بایت حجم داشته باشد. ابعادش هم 600x130 پیکسل است.

جایگاه بنرهای تبلیغاتی در سایت پلیرز مارکت

پیشنهادهای پلیرز مارکت

آفرهای پیشنهادی