دسته‌بندی خدمات

سیستم حل اختلاف

سیستم حل اختلاف پلیرز مارکت تنها برای مواقعی صدق می‌کند که مبلغی از طریق «پرداخت امن» واریز شده و هنوز پرونده معامله بسته نشده و مبلغ واریزی در نزد پلیرز مارکت امانت می‌باشد.

در این حالت ذکر شده به هر دلیلی بین صاحب آفرها و صاحب اوردرها (بین فروشنده و خریدار) اختلافی رخ دهد، هر کدام از طرفین می‌توانند برای حل و فصل مشکل پیش آمده، درخواست «حل اختلاف» دهند.

سیستم حل اختلاف پلیرز مارکت

سیستم حل اختلاف

سیستم حل اختلاف پلیرز مارکت تنها برای مواقعی صدق می‌کند که مبلغی از طریق «پرداخت امن» واریز شده و هنوز پرونده معامله بسته نشده و مبلغ واریزی در نزد پلیرز مارکت امانت می‌باشد.

در این حالت ذکر شده به هر دلیلی بین صاحب آفرها و صاحب اوردرها (بین فروشنده و خریدار) اختلافی رخ دهد، هر کدام از طرفین می‌توانند برای حل و فصل مشکل پیش آمده، درخواست «حل اختلاف» دهند.

سیستم حل اختلاف پلیرز مارکت

پیشنهادهای پلیرز مارکت

آفرهای پیشنهادی