دسته‌بندی خدمات

اکانت نیو ورد + دی‌ال‌سی جدید و مانت

3 ماه قبل منتشر شده
 • ریجن کاراکتر: EU Central
 • سرور کاراکتر: Barri
 • لول کاراکتر: 60
 • وضعیت بیمه اکانت  ؟ بیمه ارائه شده تضمین می‌کند که اکانت فروخته شده پشتیبانی پس از فروش را در مدت زمان مشخص‌شده دارا می‌باشد.
  درصورتی‌که اکانت در روزهای بیمه شده هک، بازیابی، بن و... شود، مبلغ معامله به پنل کاربری خریدار بازپرداخت می‌شود.
  اگر شما اکانت‌هایی که "بیمه" هستند را به‌فروش برسانید، مبلغ خود را بعد از اتمام مدت زمان بیمه دریافت می‌کنید.
  : ٧ روز بیمه دارد
 • وضعیت جمیل اکانت  ؟ جمیل اورجینال یعنی جمیلی که اکانت در روز اول با آن ایجاد شده است. : اکانت دارای جمیل اورجینال است و به خریدار تحویل خواهم داد
 • تحویل به مشتری: حداکثر تا یک ساعت
 • صاحب آفر: Nerolight
 • شناسه آفر: 498#
 • لول صاحب آفر: برنزی
 • فیدبک‌های صاحب آفر:
فروخته شده
اکانت نیو ورد + دی‌ال‌سی جدید و مانت

اکانت نیو ورد + دی‌ال‌سی جدید و مانت

3 ماه قبل منتشر شده
 • ریجن کاراکتر: EU Central
 • سرور کاراکتر: Barri
 • لول کاراکتر: 60
 • وضعیت بیمه اکانت  ؟ بیمه ارائه شده تضمین می‌کند که اکانت فروخته شده پشتیبانی پس از فروش را در مدت زمان مشخص‌شده دارا می‌باشد.
  درصورتی‌که اکانت در روزهای بیمه شده هک، بازیابی، بن و... شود، مبلغ معامله به پنل کاربری خریدار بازپرداخت می‌شود.
  اگر شما اکانت‌هایی که "بیمه" هستند را به‌فروش برسانید، مبلغ خود را بعد از اتمام مدت زمان بیمه دریافت می‌کنید.
  : ٧ روز بیمه دارد
 • وضعیت جمیل اکانت  ؟ جمیل اورجینال یعنی جمیلی که اکانت در روز اول با آن ایجاد شده است. : اکانت دارای جمیل اورجینال است و به خریدار تحویل خواهم داد
 • تحویل به مشتری: حداکثر تا یک ساعت
 • صاحب آفر: Nerolight
 • شناسه آفر: 498#
 • لول صاحب آفر: برنزی
 • فیدبک‌های صاحب آفر:
فروخته شده

مجله پلیرز مارکت

مجله پلیرز مارکت