دسته‌بندی خدمات

اجاره اکانت New World

11 ماه قبل منتشر شده
 • ریجن کاراکتر: EU Central
 • سرور کاراکتر: Barri
 • لول کاراکتر: 60
 • مدت اجاره: 1 ماه
 • ارزش مالی اکانت: 3/000/000 تومان
 • نکته اول: تنها به کاربرانی که در پلیرز مارکت احراز هویت شده‌اند، اکانت اجاره داده می‌شود.
 • نکته دوم: بعد از پرداخت مبلغ اجاره، کاربر اجاره کننده یوزر و پسورد اکانت را دریافت نموده و رمز عبورش را تغییر می‌دهد تا اکانت مدنظر در مدت اجاره تنها در دسترس وی باشد. و در این مدت صاحب اکانت حق بازیابی رمز عبور را ندارد.
 • نکته سوم: طبق قوانین پلیرز مارکت کاربر اجاره کننده موظف است بعد از اتمام مدت اجاره، اکانت را دقیقا مثل روز اول به صاحبش بازگرداند.
 • نکته چهارم: درصورتیکه اکانت مورد نظر بعد از اتمام مدت اجاره تحویل داده نشود، بازیابی رمز عبور صورت گرفته و اکانت به صاحبش بازگردانده می‌شود.
 • نکته آخر: درصورتیکه از سوی کاربر اجاره کننده خسارت مالی به اکانت وارد شود، طبق نظریه کارشناسی پلیرز مارکت اجاره کننده موظف به پرداخت خسارت خواهد بود.
 • تحویل به مشتری: حداکثر تا یک ربع
 • صاحب آفر: ProGamer
 • شناسه آفر: 191#
 • لول صاحب آفر: طلایی
 • فیدبک‌های صاحب آفر:
 • گفتگو با صاحب آفر:
اجاره
500,000 تومان
اجاره اکانت New World

اجاره اکانت New World

11 ماه قبل منتشر شده
 • ریجن کاراکتر: EU Central
 • سرور کاراکتر: Barri
 • لول کاراکتر: 60
 • مدت اجاره: 1 ماه
 • ارزش مالی اکانت: 3/000/000 تومان
 • نکته اول: تنها به کاربرانی که در پلیرز مارکت احراز هویت شده‌اند، اکانت اجاره داده می‌شود.
 • نکته دوم: بعد از پرداخت مبلغ اجاره، کاربر اجاره کننده یوزر و پسورد اکانت را دریافت نموده و رمز عبورش را تغییر می‌دهد تا اکانت مدنظر در مدت اجاره تنها در دسترس وی باشد. و در این مدت صاحب اکانت حق بازیابی رمز عبور را ندارد.
 • نکته سوم: طبق قوانین پلیرز مارکت کاربر اجاره کننده موظف است بعد از اتمام مدت اجاره، اکانت را دقیقا مثل روز اول به صاحبش بازگرداند.
 • نکته چهارم: درصورتیکه اکانت مورد نظر بعد از اتمام مدت اجاره تحویل داده نشود، بازیابی رمز عبور صورت گرفته و اکانت به صاحبش بازگردانده می‌شود.
 • نکته آخر: درصورتیکه از سوی کاربر اجاره کننده خسارت مالی به اکانت وارد شود، طبق نظریه کارشناسی پلیرز مارکت اجاره کننده موظف به پرداخت خسارت خواهد بود.
 • تحویل به مشتری: حداکثر تا یک ربع
 • صاحب آفر: ProGamer
 • شناسه آفر: 191#
 • لول صاحب آفر: طلایی
 • فیدبک‌های صاحب آفر:
 • گفتگو با صاحب آفر:
 • قیمت: 500,000 تومان
اجاره

مجله پلیرز مارکت

مجله پلیرز مارکت