دسته‌بندی خدمات

سیستم حل اختلاف

سیستم حل اختلاف پلیرز مارکت تنها برای مواقعی صدق می‌کند که مبلغی از طریق «پرداخت امن» واریز شده و هنوز پرونده معامله بسته نشده و مبلغ واریزی در نزد پلیرز مارکت امانت می‌باشد.

در این حالت ذکر شده به هر دلیلی بین صاحب آفرها و صاحب اوردرها (بین فروشنده و خریدار) اختلافی رخ دهد، هر کدام از طرفین می‌توانند برای حل و فصل مشکل پیش آمده، درخواست «حل اختلاف» دهند.

روش کار این سیستم به‌صورت مذاکره می‌باشد. به اینصورت که پس از ایجاد درخواست توسط هر کدام از طرفین، طرف مقابل از طریق اطلاعیه‌های پلیرز مارکت (سرویس نوتیفیکیشن موجود در پنل کاربری، پیامک و ایمیل) مطلع شده و موافقت می‌کند که کمتر از 5 روز در گفتگوی داوری حاضر شود.

در صورت عدم حضور در زمان مقرر، پلیرز مارکت در نظر می‌گیرد که کاربر مربوطه مقصر بوده و رای نهایی را به نفع کاربری که درخواست داده، صادر می‌کند.

پس از ایجاد درخواست حل اختلاف و حضور به موقع در جلسه مذاکره، درحقیقت طرفین موافقت می‌کنند که اختلاف پیش آمده به‌واسطه‌ی قضاوت سایت حل شود.

سیستم حل اختلاف پلیرز مارکت

مذاکره داوری در زمان مشخص شده در سامانه گفتگوی آنلاین سایت بصورت سه نفره برگزار می‌شود که درواقع یکی از کارشناسان پلیرز مارکت به عنوان شخص سوم (داور) در جلسه حضور می‌یابد.

کارشناس مربوطه براساس؛ (1) بررسی محتوای آفر موردنظر (2) بررسی نتیجه نهایی معامله انجام شده (3) بررسی محتوای مدارک ارسالی صاحب آفر (4) بررسی مکالمه‌های انجام شده مابین طرفین در سامانه گفتگوی آنلاین سایت (5) و در نهایت با تحلیل پرسش و پاسخ‌هایی که در جلسه از طرفین صورت می‌گیرد، رای نهایی را صادر می‌کند.

و درآخر لازم به‌ذکر است که حکم نهایی صادره از طرف داوری، لازم الاجرا و غیرقابل برگشت می‌باشد. بنابراین بعد از اعلام نتیجه، پلیرز مارکت براساس رای صادره، پرداخت امن را به نفع یکی از طرفین آزاد می‌کند. و طرف مقابل هیچگونه حق اعتراضی نخواهد داشت.

سیستم حل اختلاف

سیستم حل اختلاف پلیرز مارکت تنها برای مواقعی صدق می‌کند که مبلغی از طریق «پرداخت امن» واریز شده و هنوز پرونده معامله بسته نشده و مبلغ واریزی در نزد پلیرز مارکت امانت می‌باشد.

در این حالت ذکر شده به هر دلیلی بین صاحب آفرها و صاحب اوردرها (بین فروشنده و خریدار) اختلافی رخ دهد، هر کدام از طرفین می‌توانند برای حل و فصل مشکل پیش آمده، درخواست «حل اختلاف» دهند.

روش کار این سیستم به‌صورت مذاکره می‌باشد. به اینصورت که پس از ایجاد درخواست توسط هر کدام از طرفین، طرف مقابل از طریق اطلاعیه‌های پلیرز مارکت (سرویس نوتیفیکیشن موجود در پنل کاربری، پیامک و ایمیل) مطلع شده و موافقت می‌کند که کمتر از 5 روز در گفتگوی داوری حاضر شود.

در صورت عدم حضور در زمان مقرر، پلیرز مارکت در نظر می‌گیرد که کاربر مربوطه مقصر بوده و رای نهایی را به نفع کاربری که درخواست داده، صادر می‌کند.

پس از ایجاد درخواست حل اختلاف و حضور به موقع در جلسه مذاکره، درحقیقت طرفین موافقت می‌کنند که اختلاف پیش آمده به‌واسطه‌ی قضاوت سایت حل شود.

سیستم حل اختلاف پلیرز مارکت

مذاکره داوری در زمان مشخص شده در سامانه گفتگوی آنلاین سایت بصورت سه نفره برگزار می‌شود که درواقع یکی از کارشناسان پلیرز مارکت به عنوان شخص سوم (داور) در جلسه حضور می‌یابد.

کارشناس مربوطه براساس؛ (1) بررسی محتوای آفر موردنظر (2) بررسی نتیجه نهایی معامله انجام شده (3) بررسی محتوای مدارک ارسالی صاحب آفر (4) بررسی مکالمه‌های انجام شده مابین طرفین در سامانه گفتگوی آنلاین سایت (5) و در نهایت با تحلیل پرسش و پاسخ‌هایی که در جلسه از طرفین صورت می‌گیرد، رای نهایی را صادر می‌کند.

و درآخر لازم به‌ذکر است که حکم نهایی صادره از طرف داوری، لازم الاجرا و غیرقابل برگشت می‌باشد. بنابراین بعد از اعلام نتیجه، پلیرز مارکت براساس رای صادره، پرداخت امن را به نفع یکی از طرفین آزاد می‌کند. و طرف مقابل هیچگونه حق اعتراضی نخواهد داشت.

پیشنهادهای پلیرز مارکت

آفرهای پیشنهادی