دسته‌بندی خدمات
مهدی حق‌دادیان نویسنده: مهدی حق‌دادیان

راهنمای مود جدید آرنا تحت عنوان Northridge Rush

مود جدید آرنا تحت عنوان Northridge Rush به بازی اضافه گردید و این مود از تاریخ 21 مهر تا 4 آبان ماه در دسترس خواهد بود. با پلیرزمارکت همراه باشید تا به راهنمای این مود بپردازیم.

تاریخ مود جدید ارناهمانطورکه از اسم این مود پیداست، بصورت راش می‌باشد. پلیرها فقط در محدوده Hotel قادر به مبارزه می‌باشند و نمی‌توانند از این محدوده خارج شوند. ناگفته نماند که در این محدوده و مود گارد هم اسپان می‌شود. لازم بذکر است که در مود جدید آرنا علاوه بر هزینه‌های درج شده در زیر، باید 5.000 کوئن نیز برای ورودی بپردازید.

راهنمای مود Northridge Rush آرنا بریک اوت

در ابتدا از روی نقشه باید مود Northridge Rush را انتخاب کنید.

مپ مود آرناانتخاب مود جدید

سپس باید برروی کلاه کلیک کنید تا تجهیزاتی که میتوانید با آن به مود جدید وارد شوید را مشاهده کنید. این تجهیزات دارای سه دسته‌بندی مختلف می‌باشد که در زیر به تک تک آن‌ها می‌پردازیم.

انتخاب تجهیزات مود جدید

  • Normal Set:  پکیج معمولی بازی با تجهیزات معمولی می‌باشد و 30.000 کوئن برای شما آب می‌خورد و در صورت نیاز میتوانید با پرداخت 2.000 کوئن ست جدید را مشاهده و در صورت نیاز انتخاب نمایید.
  • Advanced Set:  پکیج متوسط بازی بوده و تجهیزات نسبتا بهتری از  Normal Set را دارد و هزینه آن 50.0000 کوئن میباشد و برای دریافت پکیج جدید هم باید 5.000 کوئن پرداخت نمایید.
  • Premium Set: بهترین پکیج موجود بوده و قیمت آن هم 150.000 کوئن میباشد و برای دریافت ست جدید هم به 15.000 کوئن نیاز دارد.

لازم به ذکر است که شما نمیتوانید از تجهیزات فوق کم و یا به آن اضافه نمایید. هر کدام از ست‌ها را که انتخاب نمایید دقیقا با همان تجهیزات وارد مچ خواهید شد.

set 1 مود جدیدset 2 مود ارناset 3 بخش مود جدید

برای خروج از Northridge Rush هم شما سه منطقه خروج خواهید داشت. خروج شماره 1 بعد از گذشت 10 دقیقه از بازی باز خواهد شد، خروج شماره 2 فقط با کارت باس باز میشود و خروج شماره سه هم نیاز به 2 تگ بازیکنان دارد.

محل های خروج مود جدید

متن دیدگاه
1500 کاراکتر باقی مانده

پیشنهادهای پلیرز مارکت

آفرهای پیشنهادی

مهدی حق‌دادیان نویسنده: مهدی حق‌دادیان

راهنمای مود جدید آرنا تحت عنوان Northridge Rush

مود جدید آرنا تحت عنوان Northridge Rush به بازی اضافه گردید و این مود از تاریخ 21 مهر تا 4 آبان ماه در دسترس خواهد بود. با پلیرزمارکت همراه باشید تا به راهنمای این مود بپردازیم.

تاریخ مود جدید ارناهمانطورکه از اسم این مود پیداست، بصورت راش می‌باشد. پلیرها فقط در محدوده Hotel قادر به مبارزه می‌باشند و نمی‌توانند از این محدوده خارج شوند. ناگفته نماند که در این محدوده و مود گارد هم اسپان می‌شود. لازم بذکر است که در مود جدید آرنا علاوه بر هزینه‌های درج شده در زیر، باید 5.000 کوئن نیز برای ورودی بپردازید.

راهنمای مود Northridge Rush آرنا بریک اوت

در ابتدا از روی نقشه باید مود Northridge Rush را انتخاب کنید.

مپ مود آرناانتخاب مود جدید

سپس باید برروی کلاه کلیک کنید تا تجهیزاتی که میتوانید با آن به مود جدید وارد شوید را مشاهده کنید. این تجهیزات دارای سه دسته‌بندی مختلف می‌باشد که در زیر به تک تک آن‌ها می‌پردازیم.

انتخاب تجهیزات مود جدید

  • Normal Set:  پکیج معمولی بازی با تجهیزات معمولی می‌باشد و 30.000 کوئن برای شما آب می‌خورد و در صورت نیاز میتوانید با پرداخت 2.000 کوئن ست جدید را مشاهده و در صورت نیاز انتخاب نمایید.
  • Advanced Set:  پکیج متوسط بازی بوده و تجهیزات نسبتا بهتری از  Normal Set را دارد و هزینه آن 50.0000 کوئن میباشد و برای دریافت پکیج جدید هم باید 5.000 کوئن پرداخت نمایید.
  • Premium Set: بهترین پکیج موجود بوده و قیمت آن هم 150.000 کوئن میباشد و برای دریافت ست جدید هم به 15.000 کوئن نیاز دارد.

لازم به ذکر است که شما نمیتوانید از تجهیزات فوق کم و یا به آن اضافه نمایید. هر کدام از ست‌ها را که انتخاب نمایید دقیقا با همان تجهیزات وارد مچ خواهید شد.

set 1 مود جدیدset 2 مود ارناset 3 بخش مود جدید

برای خروج از Northridge Rush هم شما سه منطقه خروج خواهید داشت. خروج شماره 1 بعد از گذشت 10 دقیقه از بازی باز خواهد شد، خروج شماره 2 فقط با کارت باس باز میشود و خروج شماره سه هم نیاز به 2 تگ بازیکنان دارد.

محل های خروج مود جدید

متن دیدگاه
1500 کاراکتر باقی مانده