دسته‌بندی خدمات
مهدی حق‌دادیان نویسنده: مهدی حق‌دادیان

باس های Arena Breakout

باس های Arena Breakout افراد بسیار قوی و با تجربه هستند که در این مقاله قصد داریم به این موضوع بپردازیمِ همراه پلیرزمارکت باشید تا این باس های خطرناک را بشناسید.

باس اژاکس Arena Breakout

باس های Arena Breakout چهار فرد بسیار قدرتمند با قابلیت های متفاوت می باشند. آژاکس اولین باسی می باشد که در ارنا خواهید دید. او یک جنگجوی با تجربه و با مهارت در استفاده از اسلحه های سبک می باشد. برای شکست دادن او و افرادش باید نهایت دقت را داشته باشید و بهترین روش برای این کار استفاده از زیر زمین و مکان های باریک و همچنین استفاده از Tear Gas می باشد. سعی کنید یکی یکی افرادش را نابود کنید.

محل آژاکس: Motel , Stable & Loading area

باس داس Arena Breakout

داس یک گانگستر محلی است که در ویلای ساحلی زندگی لوکسی دارد و زندگی خود را بالاتر از هر نفر دیگری می داند، در صورت زخمی شدن خودش را درمان می کند و تا آخرین لحظه می جنگد. داس فردی محتاط است و در صورت احساس خطر با نیروی کمکی تماس می گیرد. قبل از این که با نیروی کمکی تماس بگیرد باید فورا او را بکشید.

محل داس: Beach villa

باس فرد Arena Breakout

فرد یک کهنه سرباز قدیمی است که تصمیم گرفته تا تنها زندگی کند. او مهارت های زیادی در استفاده از شات گان برای نبردهای نزدیک و همچنین اسنایپ برای نبردهای دور دارد. افراد Fred موقعیت خودشان را در هر صورت حفظ می کنند. وقتی فهمیدید که Fred در طبقه سوم ساختمان C هستند، بهترین روش پرتاب نارنجک از اتاق C-2-209 و یا راهرو زیر پل می باشد.

محل فرد: Northridge hotel & Sewage Treatment Plant

باس رنور Arena Breakout

قبل از این که او را تبعید کنند، رنوار یک فرمانده نظامی برجسته بود. آرمور سنگین و کامل او و افرادش، آنها را در مقابل هر گونه تحدید، نترس و شعاع کرده است. علاوه بر این کسی نمی تواند از شلیک های دقیق او جان سالم به در ببرد. برای از بین برد او از درب های آهنی استفاده کنید. درب ها را سریع باز و بسته کرده تا افراد او را بیرون کشیده و تک به تک نابود سازید.

محل رنوار: Armory interior

خلاصه مراقب باس های Arena Breakout باشید و تا عرضه فصل جدید در تاریخ 5 آبان ماه با یک باس قدرتمند و جدید بمانید.

متن دیدگاه
1500 کاراکتر باقی مانده

پیشنهادهای پلیرز مارکت

آفرهای پیشنهادی

مهدی حق‌دادیان نویسنده: مهدی حق‌دادیان

باس های Arena Breakout

باس های Arena Breakout افراد بسیار قوی و با تجربه هستند که در این مقاله قصد داریم به این موضوع بپردازیمِ همراه پلیرزمارکت باشید تا این باس های خطرناک را بشناسید.

باس اژاکس Arena Breakout

باس های Arena Breakout چهار فرد بسیار قدرتمند با قابلیت های متفاوت می باشند. آژاکس اولین باسی می باشد که در ارنا خواهید دید. او یک جنگجوی با تجربه و با مهارت در استفاده از اسلحه های سبک می باشد. برای شکست دادن او و افرادش باید نهایت دقت را داشته باشید و بهترین روش برای این کار استفاده از زیر زمین و مکان های باریک و همچنین استفاده از Tear Gas می باشد. سعی کنید یکی یکی افرادش را نابود کنید.

محل آژاکس: Motel , Stable & Loading area

باس داس Arena Breakout

داس یک گانگستر محلی است که در ویلای ساحلی زندگی لوکسی دارد و زندگی خود را بالاتر از هر نفر دیگری می داند، در صورت زخمی شدن خودش را درمان می کند و تا آخرین لحظه می جنگد. داس فردی محتاط است و در صورت احساس خطر با نیروی کمکی تماس می گیرد. قبل از این که با نیروی کمکی تماس بگیرد باید فورا او را بکشید.

محل داس: Beach villa

باس فرد Arena Breakout

فرد یک کهنه سرباز قدیمی است که تصمیم گرفته تا تنها زندگی کند. او مهارت های زیادی در استفاده از شات گان برای نبردهای نزدیک و همچنین اسنایپ برای نبردهای دور دارد. افراد Fred موقعیت خودشان را در هر صورت حفظ می کنند. وقتی فهمیدید که Fred در طبقه سوم ساختمان C هستند، بهترین روش پرتاب نارنجک از اتاق C-2-209 و یا راهرو زیر پل می باشد.

محل فرد: Northridge hotel & Sewage Treatment Plant

باس رنور Arena Breakout

قبل از این که او را تبعید کنند، رنوار یک فرمانده نظامی برجسته بود. آرمور سنگین و کامل او و افرادش، آنها را در مقابل هر گونه تحدید، نترس و شعاع کرده است. علاوه بر این کسی نمی تواند از شلیک های دقیق او جان سالم به در ببرد. برای از بین برد او از درب های آهنی استفاده کنید. درب ها را سریع باز و بسته کرده تا افراد او را بیرون کشیده و تک به تک نابود سازید.

محل رنوار: Armory interior

خلاصه مراقب باس های Arena Breakout باشید و تا عرضه فصل جدید در تاریخ 5 آبان ماه با یک باس قدرتمند و جدید بمانید.

متن دیدگاه
1500 کاراکتر باقی مانده