دسته‌بندی خدمات

فروش اکانت وارکرفت WotLK + Season Of Discovery

6 ماه قبل منتشر شده
 • وضعیت گیم‌تایم بازی: تقریبا ١٠ روز گیم‌تایم دارد
 • ریجن کاراکتر: EU
 • فکشن کاراکتر: Horde
 • سرور کاراکتر: (Gehenas (WotLK) + Lone Wolf (Season Of Discovery
 • کلاس کاراکتر: Hunter
 • نژاد کاراکتر: Troll
 • لول کاراکتر: 80
 • وضعیت بیمه اکانت  ؟ بیمه ارائه شده تضمین می‌کند که اکانت فروخته شده پشتیبانی پس از فروش را در مدت زمان مشخص‌شده دارا می‌باشد.
  درصورتی‌که اکانت در روزهای بیمه شده هک، بازیابی، بن و... شود، مبلغ معامله به پنل کاربری خریدار بازپرداخت می‌شود.
  اگر شما اکانت‌هایی که "بیمه" هستند را به‌فروش برسانید، مبلغ خود را بعد از اتمام مدت زمان بیمه دریافت می‌کنید.
  : بیمه ندارد
 • وضعیت جمیل اکانت  ؟ جمیل اورجینال یعنی جمیلی که اکانت در روز اول با آن ایجاد شده است. : اکانت دارای جمیل اورجینال است و به خریدار تحویل خواهم داد
 • تحویل به مشتری: حداکثر تا یک ربع
 • شماره موبایل فروشنده: ---
 • صاحب آفر: Sina_LichKing
 • شناسه آفر: 520#
 • لول صاحب آفر: برنزی
 • فیدبک‌های صاحب آفر:
فروخته شده
فروش اکانت وارکرفت WotLK + Season Of Discovery

فروش اکانت وارکرفت WotLK + Season Of Discovery

6 ماه قبل منتشر شده
 • وضعیت گیم‌تایم بازی: تقریبا ١٠ روز گیم‌تایم دارد
 • ریجن کاراکتر: EU
 • فکشن کاراکتر: Horde
 • سرور کاراکتر: (Gehenas (WotLK) + Lone Wolf (Season Of Discovery
 • کلاس کاراکتر: Hunter
 • نژاد کاراکتر: Troll
 • لول کاراکتر: 80
 • وضعیت بیمه اکانت  ؟ بیمه ارائه شده تضمین می‌کند که اکانت فروخته شده پشتیبانی پس از فروش را در مدت زمان مشخص‌شده دارا می‌باشد.
  درصورتی‌که اکانت در روزهای بیمه شده هک، بازیابی، بن و... شود، مبلغ معامله به پنل کاربری خریدار بازپرداخت می‌شود.
  اگر شما اکانت‌هایی که "بیمه" هستند را به‌فروش برسانید، مبلغ خود را بعد از اتمام مدت زمان بیمه دریافت می‌کنید.
  : بیمه ندارد
 • وضعیت جمیل اکانت  ؟ جمیل اورجینال یعنی جمیلی که اکانت در روز اول با آن ایجاد شده است. : اکانت دارای جمیل اورجینال است و به خریدار تحویل خواهم داد
 • تحویل به مشتری: حداکثر تا یک ربع
 • صاحب آفر: Sina_LichKing
 • شناسه آفر: 520#
 • لول صاحب آفر: برنزی
 • فیدبک‌های صاحب آفر:
فروخته شده

مجله پلیرز مارکت

مجله پلیرز مارکت