دسته‌بندی خدمات

فروش گلد Diablo 4

1 سال قبل منتشر شده
 • ریجن: Global
 • سرور: Softcore و Hardcore
 • نوع ترید: Face To Face
 • مقدار گلد مورد نیاز: 300 میلیون
 • حداقل مقدار خرید: 20 میلیون
 • قیمت تقریبی هر میلیون گلد: در هاردکور 44,000 تومان و در سافت‌کور 28,000 تومان
 • نحوه فروش: برای فروش گلد و کسب اطلاعات بیشتر، از قسمت «گفتگو با صاحب آفر» به ما پیام دهید.
 • توجه: طبق قوانین پلیرز مارکت برای اثبات صحت معامله، ارائه مدارک ویدیویی از تحویل گلد ضروری است.
 • ضمانت: ما همیشه ابتدا کل مبلغ را بابت مقدار گلد شما به حساب بانکی پلیرز مارکت پرداخت می‌کنیم. که بعد از اثبات صحت معامله، مبلغ واریزی در پلیرز مارکت از حالت معلق درآمده و به پنل کاربری شما واریز می‌شود.
 • صاحب آفر: ProGamer
 • شناسه آفر: 352#
 • لول صاحب آفر: طلایی
 • فیدبک‌های صاحب آفر:
 • گفتگو با صاحب آفر:
فروش
فروش گلد Diablo 4

فروش گلد Diablo 4

1 سال قبل منتشر شده
 • ریجن: Global
 • سرور: Softcore و Hardcore
 • نوع ترید: Face To Face
 • مقدار گلد مورد نیاز: 300 میلیون
 • حداقل مقدار خرید: 20 میلیون
 • قیمت تقریبی هر میلیون گلد: در هاردکور 44,000 تومان و در سافت‌کور 28,000 تومان
 • نحوه فروش: برای فروش گلد و کسب اطلاعات بیشتر، از قسمت «گفتگو با صاحب آفر» به ما پیام دهید.
 • توجه: طبق قوانین پلیرز مارکت برای اثبات صحت معامله، ارائه مدارک ویدیویی از تحویل گلد ضروری است.
 • ضمانت: ما همیشه ابتدا کل مبلغ را بابت مقدار گلد شما به حساب بانکی پلیرز مارکت پرداخت می‌کنیم. که بعد از اثبات صحت معامله، مبلغ واریزی در پلیرز مارکت از حالت معلق درآمده و به پنل کاربری شما واریز می‌شود.
 • صاحب آفر: ProGamer
 • شناسه آفر: 352#
 • لول صاحب آفر: طلایی
 • فیدبک‌های صاحب آفر:
 • گفتگو با صاحب آفر:
فروش

مجله پلیرز مارکت

مجله پلیرز مارکت